Børnene

"Børnene er vores fremtid”, hører man tit nogen sige. Men det er ikke helt rigtigt: Børnene er vores ansvar. Og den måde vi forvalter det ansvar på, bestemmer i høj grad, hvilken fremtid vi får, og ikke mindst, hvilken fremtid børnene får.

Uanset om vi betragter børnene fra samfundets perspektiv eller med forældrenes kærlige blik, så er den opgave vi har som forældre; som forvaltere af et liv for et andet menneske, indtil den dag, hvor det menneske kan tage ansvaret for sit eget liv, vores måske vigtigste og fineste opgave.

Hele formålet med FitforKids er, at give vores børn den bedst mulige start i livet. En sund livsstil er på så mange måder fundamental for et godt liv, at vi i FitforKids mener, at alle børn har ret til en sund livsstil. Ingen forælder og intet samfund har ret til at fratage et barn retten til et sundt liv.

Det er vores håb, at FitforKids vil blive en naturlig del af kommende generationers barndom, og at berettigelsen hertil kommer mere fra, at vores program har en universel positiv effekt for børnene, end fra at vores samfunds børn i stigende grad på grund af overvægt og inaktivitet får behov for hjælp til en sund livsstil.

Men uanset hvorfor et barn går til FitforKids, så er det vores dybfølte ambition og højeste ønske, at det barn, der går til FitforKids skal opleve at blive styrket fysisk, psykisk, socialt og mentalt, så det barn vil gå videre i verden glad, sund og livskraftig, med stærk selvtiltro og overskud til sig selv og andre.

Pelle Plesner

Stifter af FitforKids