Sundhedsplejersker

De kommunale sundhedsplejersker en af FitforKids’ vigtigste samarbejdspartnere.

Sundhedsplejerskerne har det lokale og ofte personlige kendskab til, hvilke familier et FitforKids-forløb kunne være relevant for.

Vores samarbejde med de kommunale sundhedsplejersker er med til at sikre at korrekt information om FitforKids tilbuddet, når lige præcis de familier, der vil have størst glæde af FitforKids programmet.

FitforKids stiller sig derfor til rådighed for de kommunale sundhedsplejersker gennem brochurer, flyers, møder og foredrag alt efter sundhedsplejens eget valg, således at sundhedsplejersken på et veloplyst og betryggende grundlag kan informere forældre og børn om FitforKids tilbuddet i deres kommune.

Vi sætter stor pris på det samarbejde, vi har med sundhedsplejerskerne og lytter altid opmærksomt til de ønsker og forslag til forbedringer sundhedsplejerskerne kommer med.

I vores samarbejde med sundhedsplejerskerne oplever vi, at det er betryggende og bestyrkende for vores troværdighed,

  • at FitforKids har mange års erfaring i at arbejde med målgruppen overvægtige børn, og at vi forstår og tager hensyn til de særlige behov som en udsat gruppe kan have,
  • at vores program er udviklet i samarbejde med relevante sundhedsfaglige faggrupper,
  • at vi har dokumentation for programmets effekt fra både videnskabelige forskningsprojekter og lokale samarbejder med sundhedsplejen,
  • at vores frivillige instruktører oftest er studerende på sundhed og ernæring eller idræt og
  • at vi vedvarende holder os ajour med nyeste forskning fra ind- og udland.

I forbindelse med rekruttering til holdene er FitforKids også i kontakt med andre faggrupper, f.eks. praktiserende læger, idrætslærere, motionsrådgivere, ansvarlige for foreningsguider og integrationskonsulenter, sagsbehandlere og medarbejdere på sundhedscentre mv.

Vi er meget taknemmelige for enhver bistand, vi modtager.