Hvad indeholder FitforKids programmet

FitforKids programmet har 5 dele: Træning for både børn og forældre, Kostvejledning i hjemmet, Forældrecoaching, Motivationsprogram og Præmier & Sociale Events.

Vi træner 2 gange om ugen på en hverdags-eftermiddag:1 time f.eks. en mandag eller tirsdag, hvor det kun er for børn og så 1½ time lørdag formiddag, hvor forældre og søskende er med. Træningerne foregår som regel på den lokale skoler i gymnastiksalen eller i et lokal fitness center.

FitforKids kostvejleder vores familier, hvor vi kommer hjem til jer og snakker sammen om, hvad vi kan ændre for at få en sundere kost og en mere aktiv livsstil.

Vi har også hjælp til forældre, der synes det er svært at motivere deres børn til at træne og skære ned på portioner og slik. Vi holder foredrag, bøger, sms-service og en hotline, hvis du som forælder har spørgsmål eller brug for hjælp. Vi laver også individuel coaching efter aftale.

FitforKids er et program for børn og deres familier, der har lyst til at blive stærkere, sundere og gladere for livet. Vi arbejder med at give børnene et positivt syn på sig selv, deres liv og muligheder; dét kalder vi at styrke deres selvtiltro.

Vi inviterer til foredrag, hyggeeftermiddag, besøg til FitforKids-hold i andre byer eller til en sjov, hyggelig eller lærerig oplevelse sammen med de andre børn og familier på holdet.

Deltagelse på et FitforKids-hold er helt gratis for familierne. Forældre er dog forpligtet til at træne med og søskende opfordres til at deltage på lørdagstræningen.

Tilmelding til holdene sker gennem den lokale sundhedspleje eller direkte til foreningen.

Der er ikke noget krav om at barnet skal være overvægtigt; FitforKids er også for de børn, der er inaktive.

Virker det?

Ja – FitforKids programmet skaber virkelig gode resultater. I forbindelse med at programmet blev videnskabeligt testet på Rigshospitalet, undersøgte et uafhængigt konsulentfirma, hvor børn og forældre oplevede FitforKids.

Her er hvad konsulentfirmaet konkluderede:

”I forhold til selvværdsmæssige og sociale aspekter har deltagelsen givet positivt udbytte for en stor del af børnene. Flere familier beretter om, at kostomlægningen og den aktive livsstil har haft positiv betydning for børnenes trivsel, bl.a. i form af mere energi, mere overskud i hverdagen, bedre humør og bedre nattesøvn.”

Og videre:

”Udbyttet for de deltagende børn består dels i øget motivation for en sundere livsstil samt en øget interesse for og glæde ved motion og fysisk træning, og dels i en social og selvværdsmæssig udvikling. De fleste af de deltagende familier vurderer, at børnene oplever et øget selvværd som følge af vægttab og forbedret kondition, styrke og udholdenhed, og at dette også har en positiv betydning for børnenes relationer til bl.a. skolekammerater. Familierne forbinder denne udvikling med deltagelsen i Fit for Kids.”

Kom og vær med – vi kan sikkert også skabe flotte resultater sammen med dig og din familie – kontakt os nu på 7070 2920 eller på mail info@fitforkids.dk.